วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  กลุ่มผู้บริหาร
   
  ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร (Coaching & Mentoring technique)
   
  การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา
   
  เติมแรงฮึดให้ลูกน้องด้วยการชมเชย
   
  วัฒนธรรมองค์กรในกระแสการเปลี่ยนแปลง
   
  ผู้นำที่รัก UPGRADE ตัวคุณ สู่การเป็นหัวหน้างานที่ทุกคนยอมรับ
   
  การคิดสร้างสรรค์
   
  การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ
   
  กลุ่มสายวิชาการ
   
  ระบบบริหารด้าน Logistic และการจัดการความเสี่ยงการขนส่ง ISO 28000 : 2007 "ระบบการจัดการเพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจ"
   
  Food Safety Management System ( อย GMP HACCP HALAL FSSC "ยกระดับสินค้าอาหารไทยสู่ระดับสากล" จัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
  ทคนิคการนำเสนองานวิชาการ
   
  การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ
   
  กลุ่มสายสนับสนุน
   
  ติดอาวุธ HR พลิกโฉมพัฒนาคน 360 องศา
   
  ศิลปะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ รุ่นที่ 38-39
   
  ศิลปะการฟังเพื่อความสุขและความสำเร็จ
   
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบิ๊กดาตา Big Data Concept
   
  หลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ
   
  วางแผนการเงินหลังเกษียณสไตล์วัยเก๋า
   
 

เงินทองต้องวางแผน

   
   
   
 
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th