ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

     
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th