วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
     
 

ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564

ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564

ประกาศกำหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่1/2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-30 กรกฎาคม 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ เข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณ
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2563
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เงินรายได้ ครั้งที่ 1/2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2562
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1
(พนักงานราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เงินรายได้
ครั้งที่ 1/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เงินรายได้ ครั้งที่ 1/2562
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคกวามเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562
 
     
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th