เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน | 622 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
บุคลากร | 1009 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
ประวัติความเป็นมา | 480 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วิสัยทัศน์/พันธกิจ | 439 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานบริหารทรัพยากรบุคคลและอัตรากำลัง | 688 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
งานสารสนเทศและสวัสดิการ | 541 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความก้าวหน้าในสายอาชีพ | 497 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 397 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6622 ครั้ง
  • ปีนี้ : 53097 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 72734 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ