เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน | 310 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
บุคลากร | 431 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
ประวัติความเป็นมา | 214 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
วิสัยทัศน์/พันธกิจ | 174 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
งานบริหารทรัพยากรบุคคลและอัตรากำลัง | 305 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
งานสารสนเทศและสวัสดิการ | 246 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความก้าวหน้าในสายอาชีพ | 255 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 578 ครั้ง
  • ปีนี้ : 13221 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 32858 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ