เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 | 45 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม2564 | 40 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | 33 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 | 35 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 | 38 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 | 30 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 | 47 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 34 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 610 ครั้ง
  • ปีนี้ : 13253 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 32890 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ