เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 | 191 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม2564 | 162 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | 123 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 | 153 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 | 144 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 | 147 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 | 170 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 73 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6298 ครั้ง
  • ปีนี้ : 52773 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 72410 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ