เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพโดยมีระบบสมรรถนะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

 

พันธกิจ

          1. สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
          2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
          3. รักษาบุคลากรให้คงอยู่ในองค์กรอย่างมีความสุขTag : #วิสัยทัศน์ #พันธกิจข้อมูลจาก : งานสารสนเทศและสวัสดิการ


528 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 192 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8958 ครั้ง
  • ปีนี้ : 69021 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 88658 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ