เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งานบริหารทรัพยากรบุคคลและอัตรากำลัง

                                                                                                            

 

-  งานแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  

-  งานบริหารอัตรากำลัง

-  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

-  งานมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)

-  งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

-  งานฐานข้อมูลบุคลากร

-  งานพัฒนาคุณภาพ พัฒนาระบบและสารสนเทศ

 

                                                                                                            

 

 

ข้อมูลจาก : งานสารสนเทศและสวัสดิการ


609 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 296 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8832 ครั้ง
  • ปีนี้ : 42933 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 62570 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ