เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความก้าวหน้าในสายอาชีพ

                                                                                                            

 

-  งานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  

-  งานศึกษาต่อ และทุนการศึกษา

-  งานฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ศึกษาดูงาน และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

-  งานกำหนดตำแหน่งและความก้าวหน้าในอาชีพ (SOP)

-  งานจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย และ สำนักงานอธิการบดี

-  งานพัฒนาคุณภาพ พัฒนาระบบและสารสนเทศ

 

                                                                                                            

 

   
ข้อมูลจาก : งานสารสนเทศและสวัสดิการ


78 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 223 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1052 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11105 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 11105 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ