เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งานสารสนเทศและสวัสดิการ

                                                                                                                                             

 

- งานบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน

- งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

- งานสารบรรณ ธุรการ และการประชุมของกองบริหารงานบุคคล

- งานแผนงบประมาณ การเงินและพัสดุของกองบริหารงานบุคคล

- งานบริหารงานบุคคลของกองบริหารงานบุคคล

- งานประชุม ก.บ.ม.

-  มหาวิทยาลัยคุณธรรม / มหาวิทยาลัยแห่งความสุข /ITA

- งานเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล

- งานพัฒนาคุณภาพ พัฒนาระบบและสารสนเทศ

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 
ข้อมูลจาก : งานสารสนเทศและสวัสดิการ


493 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 293 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8829 ครั้ง
  • ปีนี้ : 42930 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 62567 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ