เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
 
ข้อมูลจาก : งานสารสนเทศและสวัสดิการ


216 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 124 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8890 ครั้ง
  • ปีนี้ : 68953 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 88590 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ