เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564
 


Tag : #รายงานการประชุม # ก.บ.ม. #คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเอกสารแนบ : /tmp/phpfSn0YZ

ข้อมูลจาก : งานสารสนเทศและสวัสดิการ


186 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 208 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8974 ครั้ง
  • ปีนี้ : 69037 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 88674 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ