เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ล่าสุด
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชนะรบ วิชาลัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | 297 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เบญจพร เชื้อผึ้ง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | 242 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อภิชยา นิเวศน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | 289 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชิดชญา จันทเพ็ชร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | 236 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 202 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5946 ครั้ง
  • ปีนี้ : 52421 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 72058 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ