เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.สุวรรณภูมิ

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.สุวรรณภูมิ
เรื่อง คุณสมบัติ การรับสมัคร และกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
   

 
 
  • แบบ คส.01 ใบสมัคร
 
 
  • แบบ คส.02 ใบเสนอชื่อ
 
 
  • แบบ คส.03 ข้อมูลเบื้องต้น
 

 
ข้อมูลจาก : งานสารสนเทศและสวัสดิการ


421 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 116 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5860 ครั้ง
  • ปีนี้ : 52335 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 71972 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ