เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ศศินันท์ ศาสตร์สาระ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการTag : #แสดงความยินดี #ตำแหน่งวิชาการ #ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้อมูลจาก : งานสารสนเทศและสวัสดิการ


15 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 198 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8964 ครั้ง
  • ปีนี้ : 69027 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 88664 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ