เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

 

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

นโยบายบริหารงานบุคคล

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล  
 
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนางานบุคคลประจำปี  
 
ข้อมูลผลงานวิชาการ  
 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

 
   
การเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลในรายงานประจำปี  
  • การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
  • นโยบายด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
  • โครงการ/กิจกรรมด้านธรรมาภิบาล
  • ผลการดำเนินงาน ด้านธรรมาภิบาล

 

 

 

ข้อมูลจาก : งานสารสนเทศและสวัสดิการ


427 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 148 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5892 ครั้ง
  • ปีนี้ : 52367 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 72004 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ