เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมนูลัด
รับสมัครงาน | 14437 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ | 1230 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ศึกษาต่อ ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ | 878 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | 4789 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การสรรหาและประเมินผู้บริหาร | 499 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การทำบัตร การขอหนังสือรับรอง | 1330 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลสถิติ | 776 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
พนักงานใหม่ควรรู้ | 734 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น | 3149 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ | 1408 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน | 1118 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ | 1068 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 118 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8884 ครั้ง
  • ปีนี้ : 68947 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 88584 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ