เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมนูลัด
รับสมัครงาน | 8354 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ | 579 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ศึกษาต่อ ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ | 371 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | 2120 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การสรรหาและประเมินผู้บริหาร | 264 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การทำบัตร การขอหนังสือรับรอง | 562 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลสถิติ | 312 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
พนักงานใหม่ควรรู้ | 327 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น | 1351 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ | 700 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน | 490 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประเมินผลการปฏิบัติงาน | 311 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | 29 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | 138 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 42 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 618 ครั้ง
  • ปีนี้ : 13261 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 32898 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ