เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมนูลัด
รับสมัครงาน | 13077 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ | 1082 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ศึกษาต่อ ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ | 784 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | 4052 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การสรรหาและประเมินผู้บริหาร | 424 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การทำบัตร การขอหนังสือรับรอง | 1147 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลสถิติ | 629 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พนักงานใหม่ควรรู้ | 605 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น | 2514 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ | 1206 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน | 976 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ | 883 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | 82 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | 281 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | 136 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศราชกิจจานุเบกษา | 74 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | 74 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | 60 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราคาชดใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ | 58 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 174 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5918 ครั้ง
  • ปีนี้ : 52393 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 72030 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ