เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นางสาวยุวดี สูนพยานนท์

Miss Yuwadee Soonphayanon
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
แสดงความยินดี
ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 94 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5838 ครั้ง
  • ปีนี้ : 52313 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 71950 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ